506 258 762
506 258 762

Podstawowe informacje dla użytkownika dotyczące przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych

KAMILA DZIÓŁKO STUDIO PIĘKNA z siedzibą w Krakowie, ul. Dobrego Pasterza 122b , NIP: 6572593027

2. Dane kontaktowe

Ze Studiem Piękna można się skontaktować poprzez adres email: rezerwacje@studiopiękna.com, pod numerem telefonu 506 258 762 lub pisemnie: Studio Piękna ul. Dobrego Pasterza 122b 31-416 Kraków.

3. Cele przetwarzania

Kontaktując się ze Studio Piękna poprzez formularz kontaktowy lub e-mail w sposób naturalny przekazuje Pani/Pan swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości może Pani/Pan zawrzeć również inne dane osobowe.

Dane te będą przetwarzane w celu udzielenia dodatkowych informacji handlowych z zakresu oferty Studio Piękna.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt i uzyskać informację.

Pani/Pana dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Pani/Pana zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu ze Studio Piękna. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji, Studio Piękna nie jest w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Ma Pani/Pan prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaka była prowadzona (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędne interesy Studio Piękna, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Pani/Pana strony.

4. Okres, przez który dane będą przechowywane

Pani/Pana dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania.

5. Odbiorcy danych

Odbiorcą danych jest jedynie Studio Piękna. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do innych podmiotów.

6. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo:

  • dostępu do Pani/Pana danych

  • żądania ich sprostowania

  • żądania ich usunięcia

  • żądania ograniczenia przetwarzania,

  • wycofania zgody,

  • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Studio Piękna Pani/Pana danych osobowych w pliku o powszechnie używanym formacie,

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu realizacji powyżej wymienionych praw należy skontaktować się ze Studio Piękna. Można to zrobić np. przesyłając wniosek na adres siedziby Studio Piękna lub e-mailowo na adres rezerwacje@studiopiękna.com

7. Bezpieczeństwo danych.

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

8. Pliki cookies

8.1 . Witryna studiopiekna.com używa cookies.

Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

8.2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Studio Piękna w celu optymalizacji działań.

8.3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

8.4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

8.5. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Copyright Studio Piękna 2018