506 258 762
506 258 762

REGULAMIN SALONU STUDIO PIĘKNA

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie naszych Klientów i pracowników, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług prosimy o zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług kosmetycznych i fryzjerskich salonu Studio Piękna:

 1. Wizyta może zostać umówiona telefonicznie, osobiście lub poprzez zapisy internetowe.
 2. Warunkiem wykonania pełnej usługi jest punktualne przyjście na wizytę. (ewentualne spóźnienia bez poinformowania nas o tym telefonicznie akceptowane są tylko do 10 min, po umówionym terminie – każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie  i istnieje możliwość odstąpienia od tej reguły). W przypadku spóźnienia nie gwarantujemy pełnego wykonania usługi, w niektórych przypadkach spóźnienie oznacza brak wykonanej usługi.
 3. Rezerwacja wizyty jest jednoznaczna ze złożeniem przez Klienta oświadczenia o braku przeciwwskazań medycznych do wykonania zabiegu oraz akceptację niniejszego regulaminu.
 4. Ceny zawarte w cenniku nie są ofertą handlową i mogą ulec zmianie. Zakres pracy i zużytych kosmetyków zależy od indywidualnych predyspozycji oraz potrzeb Klienta.
 5. Za przedmioty pozostawione na terenie obiektu, salon nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 6. Na terenie salonu zakazane jest:
  1. palenie papierosów i zażywanie środków odurzających,
  2. wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych, wnoszenie jedzenia pod jakąkolwiek postacią,
  3. wprowadzanie psów i innych zwierząt, handel i akwizycja, głośne i niekulturalne zachowanie,
  4. korzystanie z urządzeń bez zgody personelu salonu, wnoszenie urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk – rejestrowanie obrazu lub dźwięku jest możliwe tylko za zgodą właściciela salonu.
 7. W przypadku zgubienia, utraty, zniszczenia Zaproszenia upominkowego, salon nie ponosi odpowiedzialności, ani nie rekompensuje w żaden sposób zaistniałej sytuacji.
 8. Ważność Zaproszenia upominkowego podana jest na zaproszeniu, dopuszcza się przedłużenie ważności w wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim poinformowaniu salonu w czasie zakupu bądź w momencie, gdy ważność zaproszenia upominkowego dobiega końca.
 9. W przypadku, gdy Klient 2-krotnie nie stawi się na umówioną wizytę, przy umawianiu kolejnej poproszony zostanie o dokonanie przedpłaty, która przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie. Przedpłaty można dokonać gotówką lub kartą płatniczą.
 10. Przed przystąpieniem do zabiegu pracownik przeprowadza z Klientem wywiad mający na celu ustalenia ewentualnych przeciwwskazań medycznych oraz do ustalenia zaleceń po zabiegowych.
 11. Do zabiegów wykorzystuje się sterylne i jednorazowe: rękawiczki, ręczniki, waciki, ligninę, gaziki, serwety, które po użyciu podlegają utylizacji zgodnie z przepisami o odpadach niebezpiecznych.
 12. Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku. (instrukcja – poniżej) Stoły, blaty, fotele, podłogi dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania.
 13. Klienci zobowiązani są (powinni) poinformować pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.
 14. Klient przed wykonaniem zabiegu zobowiązany jest powiadomić osobę wykonującą zabieg o wszelkich dolegliwościach mogących być przeciwwskazaniem do wykonania zabiegu. W przypadku zatajenia wspomnianych informacji pracownicy Salonu są zwolnieni z odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje.
 15. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia prosimy kierować do menagera Salonu osobiście lub telefonicznie jednak ewentualne reklamacje będą rozpatrywane wyłącznie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w formie reklamacji do 7 dni od daty wpłynięcia pisma.

Copyright Studio Piękna 2018